Contactgegevens

Het adres van De Driehoek is Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht NO (Dit is geen postadres).
Het postadres is: Adriaen van Ostadelaan 71bis, 3583 AC Utrecht; secretariaat@driehoektuin.nl
Het emailadres van de penningmeester is: penningmeester@driehoektuin.nl
Het bankrekeningnummer van De Driehoek is: NL70 INGB 000 424 1928.

Wilt u meedoen met het propageren van het gebruik van milieuvriendelijke materialen of informatie? Stuur een mail naar milieuvriendelijkematerialen@driehoektuin.nl
Hebt u een bijdrage voor onze nieuwsbrief? Stuur een mail naar nieuwsbrief@driehoektuin.nl
Bijdragen kunnen mogelijk worden aangepast door de redactie of het bestuur na overleg met de auteur.

Contactformulier