Geschiedenis

De geschiedenis van het tuinenpark De Driehoek begint al in 1913.  In dat jaar kon de Volksbond tegen Drankmisbruik een perceel grond huren (aan de toenmalige Blauwkapelseweg, dat in de gemeente Maartensdijk lag) van de gemeente Utrecht en konden daar een groot aantal ‘arbeiderstuinen’ aangelegd worden. Zie de kaart van Utrecht uit 1902.

In 1928 splitsten zich een flink aantal ontevreden tuinders af in de ‘Vereeniging van Volkstuinders’ (het latere Ons Buiten) en vestigden zich iets oostelijker aan de toenmalige Ezelsdijk (de huidige Huizingalaan). Ook de volkstuinvereniging van De Pioniers krijgt daar een terrein.

Na de oorlog werd ook dit gebied bij Utrecht gevoegd en bestemd voor de aanleg van de Eykmanlaan en de woningbouw voor Tuindorp Oost. In 1955 kregen de volkstuinen van de Volksbond een tijdelijke locatie aangewezen aan de Mr. Tripkade op de plek van het huidige station Overvecht. Ons Buiten en De Pioniers moesten van de Ezelsdijk vertrekken naar de Voorveldse polder ten oosten van de Oosterspoorbaan (waar ze nu nog liggen).  In 1960 moest ook de Volksbond weer verhuizen en kregen ze een driehoekig stuk grond tussen de Oosterspoorbaan en spoorbaan Utrecht-Amersfoort en de Eykmanlaan en werd de naam van de vereniging veranderd in De Driehoek. Zie het boeiende artikel uit Oud-Utrecht over deze geschiedenis of het verhaal van de gebroeders Holleman.

Het perceel van De Driehoek wordt eerst gedeeltelijk opgehoogd en dan verder ontwikkeld als volkstuinenpark, waarbij de oorspronkelijke sloten gehandhaafd worden. De singel met hoge bomen was al aanwezig. Vanwege de grote belangstelling voor volkstuinen wordt in 1981 een dependance geopend aan de Floridadreef, genaamd Flora’s Hof.  In 1998 wordt de Volksbond tegen drankmisbruik opgeheven en De Driehoek en Flora’s hof gaan verder als vereniging van Volkstuincomplexen. In 2005 gaan beide zelfstandig verder en wordt de Vereniging Ecologisch Tuinenpark De Driehoek officieel opgericht. De vereniging richt zich op natuurlijk en ecologisch tuinieren en krijgt daarvoor een nationaal keurmerk ‘met 4 stippen’ en internationaal diploma voor ecologisch tuinieren. In 2013 bestaat De Driehoek 100 jaar en viert dit o.a. met een jubileumboek waarin de geschiedenis en het karakter van het tuinenpark uitgebreid beschreven wordt en in beeld wordt gebracht (zie daaruit: Geschiedenis Ecologisch Tuinenpark De Driehoek ).

Zie ook:Geschiedenis Ezelsdijk