Opzegformulier

Kunt u of wilt u niet langer een tuin gebruiken in ons tuinenpark? Meld dit dan aan het bestuur via het opzegformulier. Het bestuur benadert mogelijke opvolgers en brengt hen met u in contact over de overname van huisje, schuurtje, kas en dergelijke. Het huisje wordt getaxeerd door de taxatiecommissie.

Zolang de tuin nog niet overgenomen is, blijft u verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en alles wat erop staat en voor betaling van mogelijke kosten.

Opzeggen gebeurt door het printen en invullen van het opzegformulier. Na ondertekening kan het formulier worden opgestuurd naar het secretariaat.

Secretariaat
Adriaen van Ostadelaan 71 bis
3583 AC Utrecht