Verenigingsgebouw Het Pannendak

Op het tuinenpark vind je ons verenigingsgebouw Het Pannendak, de ontmoetingsplek voor tuinders en wijkbewoners tijdens verschillende activiteiten. Het Pannendak wordt gedurende het jaar gebruikt tijdens de werkdagen, commissiebijeenkomsten en –werkzaamheden, de jaarvergadering, de nieuwjaarsborrel en verschillende activiteiten voor ouderen uit de wijk. Voor actuele activiteiten zie de agenda.

Het Pannendak is beschikbaar voor tuinders die een eigen activiteit willen organiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.