Loading...
Natuurlijk tuinieren 2019-08-18T15:13:44+00:00

Natuurlijk is tuinieren leuk; natuurlijk tuinieren is nog leuker.

Natuurlijk tuinieren betekent niet alleen geen gif gebruiken in de tuin. Wie natuurlijk tuiniert, heeft zijn tuin zo ingericht dat deze een grote aantrekkingskracht uitoefent op dieren. Door daarnaast een grote variëteit in bloemen en planten aan te bieden ontstaat er evenwicht en zal vanzelf een grote biodiversiteit ontstaan. Wie natuurlijk tuiniert, houdt bij het onderhoud van zijn tuin rekening met de eisen en wensen van planten en dieren en laat de natuurlijke processen zoveel mogelijk de vrije loop.

De Driehoek heeft een ecologisch karakter. Flora en Fauna worden zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht gebracht. Zo zijn er stapelmuurtjes, nestgelegenheden voor vogels, takkenhopen, en schuilplekken gemaakt. Het Koolmeespad, de Bijenmuur en de Vlindertuin zijn daar mooie voorbeelden van.

Op de Algemene Ledenvergadering van 2019 is besloten om een lijst van milieuvriendelijke bouw- en tuinmaterialen te omarmen. De Driehoek wil natuurlijk tuinieren én het gebruik van milieuvriendelijke materialen stimuleren. Niet alleen op het openbare gedeelte van het park, maar ook op de individuele tuinen. Daarom heeft de commissie Milieuvriendelijke Materialen een lijst van adviesmaterialen opgesteld. Deze materialen hebben de voorkeur en wij hopen dat bij een toekomstige keuze ze gebruikt gaan worden. Het gebruik van andere materialen is daarmee niet verboden behalve uitzonderingen zoals asbest en gif.

Naast de algemene delen van de Driehoek worden de tuinders zelf gestimuleerd om natuurlijk tuinieren toe te passen op hun eigen stukje grond. Kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken.

Een groep tuinders, de commissie Natuurlijk Tuinieren, stuurt het onderhoud van de openbare gedeeltes  aan en levert een belangrijke bijdrage aan het natuurlijk beheer plus uitvoering daarvan. Contact met deze commissie kan door een mailtje te sturen aan natuurlijktuinieren@driehoektuin.nl

De Driehoek heeft in 2012 het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met het maximale aantal van vier stippen gekregen. Bij de herkeuring in 2016 werd dit behouden.

In 2013 ontvingen we in Berlijn een internationaal diploma Natuurlijk Tuinieren.

AVVN

De AVVN (Algemene Vereniging Volkstuinen Nederland) is de overkoepelende vereniging voor alle volkstuinen in Nederland. Op de website www.avvn.nl  is veel informatie te vinden over tuinieren en activiteiten. Er is bijvoorbeeld een advieslijst van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren ten aanzien van bestrijdingsmiddelen. Aanpassingen vinden regelmatig plaats en u vindt altijd de laatste versie op hun website. Tuinders krijgen vier maal per jaar het tijdschrift De Tuinliefhebber. Hierin staat altijd de nieuwe inlogcode om bv ‘Groentjes’ te raadplegen.