De Driehoek is lid van de AVVN  Samen Natuurlijk Tuinieren, de vereniging voor volkstuinenparken in Nederland en iedere groep die samen wil tuinieren. Binnen Utrecht neemt De Driehoek deel in het overleg van alle volkstuinencomplexen in de OVU (Overleg Volkstuinen Utrecht). Hierin zijn ook de gemeente Utrecht en de AVVN vertegenwoordigd. Via deze organisatie kunnen subsidies worden aangevraagd en toegekend en er worden gemeenschappelijke problemen, wensen en onderzoeken behandeld.

Bestuur

Voorzitter: Henk Rienties
Secretaris: Ina Bakker, secretariaat@driehoektuin.nl
Penningmeester:  Ben van Schip, penningmeester@driehoektuin.nl

Bestuursleden:
Stannie van den Besselaar (Natuurlijk Tuinieren)
Simone van Weteringen (verhuur tuinen)
Yvonne Goester
vacature

Commissies

Naast het bestuur zijn er individuele tuinders, werkgroepen en commissies die specifieke taken voor hun rekening nemen. Het besturen en onderhouden van een tuinenpark vergt veel werk en tijd. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden om een bijdrage aan het gemeenschappelijk onderhoud te leveren. Als u met een van deze groepen wilt meedoen, laat het dan het bestuur weten of de contactpersonen. Voor enkele commissies is een link met meer informatie beschikbaar. Fruitbomen (Oostsloot en Westsloot)  en Milieuvriendelijke materialen.

- Afvoer algemeen afval
Afvoer algemeen afval naar milieupark (Tinus de Greeuw, Rob Peters)
- Adviescommissie
Tuinders adviseren over het onderhoud van hun tuin (Temmy Bakker)
adviescie@driehoektuin.nl
- Bloembakken
Beplanting en onderhoud van de bloembakken
- Borders Pannendak
Onderhoud van de bloemborders rond het Pannendak
- Catering
Verzorgen koffie/thee/soep bij werkdagen en andere gelegenheden
- Facebook
Besloten groep voor tuinders voor het uitwisselen van informatie, vraag en aanbod met betrekking tot de tuin
- Faciliteiten
Zand, electra e.d.
- Fruitbomen
In de winter worden de fruitbomen gesnoeid. Men wordt verzocht geen vruchten te plukken van de bomen die langs de sloten staan. De commissie zorgt voor de pluk en de vruchten worden onder alle tuinders verdeeld (Tinus de Greeuw, Rob Peters).
- Gastvrouw/heer
Begeleiding van de speciale middagen voor de bewoners van het zorgcentrum en ouderen uit de wijk
- Hekkensluiters
Controle van het afsluiten van de hekken (Hetty Grunefeld)
- Milieuvriendelijke materialen
Informatie over het gebruik van milieuvriendelijke materialen in huisje en tuin.
milieuvriendelijkematerialen@driehoektuin.nl
- Natuurlijk Tuinieren
Voorlichting over en uitvoering van het programma Natuurlijk Tuinieren
natuurlijktuinieren@driehoektuin.nl
- Nieuwsbrief
Redactie van de Nieuwsbrief die gemiddeld 3 maal per jaar verschijnt
nieuwsbrief@driehoektuin.nl
- Schoonmaken
Schoonmaken van de toiletten (Carien van Gijn)
- Singels
Beheer en onderhoud van de boomsingels rondom het tuinenpark (Rob Peters, Herman van der Bij)
- Surveilleren
In verband met de veiligheid wordt er onregelmatig ’s-avonds een ronde gelopen (Henk Rienties)
- Taarten e.d.
Bakken van taarten e.d. voor speciale gelegenheden (Arja Ottink)
- Taxatie
Taxeren van de tuinhuisjes bij verkoop (Tinus de Greeuw, Leonie van Bommel)
- Tuincommissie
Schouwen van de tuinen 3 a 4 maal per jaar (Hetty Grunefeld)
- Tuinwerk met vrijwilligers
Op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur wordt er samen met vrijwilligers gewerkt aan de paden en ander gemeenschappelijk onderhoud (Henk Rienties)
- Website
Onderhoud en beheer (Yvonne Goester)
- Werkdagen
Organiseren van de werkzaamheden op de werkdagen en -avonden (Arja Heilema, Ariette Dommering)
- WhatsApp Alert
WhatsApp groep alleen voor tuinders voor veiligheid en noodgevallen (Arja Ottink, Arja Heilema)
- WhatsApp Maatjes
WhatsApp groep alleen voor tuinders om producten en diensten uit te wisselen. Ärja Heilema