Loading...
Vereniging 2019-02-06T10:48:17+00:00

De Driehoek is lid van de AVVN (Algemene Vereniging Volkstuinen Nederland) en werkt binnen Utrecht samen met de andere volkstuinencomplexen in de OVU (Overleg Volkstuinen Utrecht).

Bestuur

Voorzitter: Henk Rienties
Secretaris: Yvonne Goester, secretariaat@driehoektuin.nl
Penningmeester: Herman van der Bij, penningmeester@driehoektuin.nl

Bestuursleden:
Arja Ottink (Mutaties, nieuwe leden)
Nelleke Brasser (Natuurlijk tuinieren)
Anne ter Heege (Pannendak)

Commissies

Naast het bestuur zijn er individuele tuinders, werkgroepen en commissies die specifieke taken voor hun rekening nemen. Het besturen en onderhouden van een tuinenpark vergt veel werk en tijd. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden om een bijdrage aan het gemeenschappelijk onderhoud te leveren. Als u met een van deze groepen wilt meedoen, laat het dan het bestuur weten of de contactpersonen.

Afvoer en scheiding
Afvoer algemeen afval naar milieupark (Tinus de Greeuw)
Adviescommissie
Tuinders adviseren over het onderhoud van hun tuin (Nelleke Brasser)
Bloembakken
Beplanting en onderhoud van de bloembakken
Borders Pannendak
Onderhoud van de bloemborders rond het Pannendak (Elmy Onstenk, Mieke Scheffers)
Catering
Verzorgen koffie/thee/soep bij werkdagen en andere gelegenheden (Nol Barnard)
Facebook
Besloten groep voor tuinders voor het uitwisselen van informatie, vraag en aanbod met betrekking tot de tuin
Faciliteiten
Zand, electra e.d. (Loek Ent)
Fruitbomen
In de winter worden de fruitbomen gesnoeid. Men wordt verzocht geen vruchten te plukken van de bomen die langs de sloten staan. De commissie zorgt voor de pluk en de vruchten worden onder alle tuinders verdeeld (Jos Dix en Tinus de Greeuw)
Gastvrouw/heer
Begeleiding van de speciale middagen voor de bewoners van het zorgcentrum en ouderen uit de wijk
Hekkensluiters
Controle van het afsluiten van de hekken (Hetty Grunefeld)
Milieuvriendelijke materialen
Informatie over het gebruik van milieuvriendelijke materialen in huisje en tuin (Jan Willem Arends)
milieuvriendelijkematerialen@driehoektuin.nl
Natuurlijk Tuinieren
Voorlichting over en uitvoering van het programma Natuurlijk Tuinieren (Nelleke Brasser)
natuurlijktuinieren@driehoektuin.nl
Nieuwsbrief
Redactie van de Nieuwsbrief die gemiddeld 3 maal per jaar verschijnt
nieuwsbrief@driehoektuin.nl
Schoffelen met vrijwilligers, asielzoekers en vluchtelingen
Op maandag van 10.00 tot 12.00 uur wordt er samen met vrijwilligers gewerkt aan de paden en ander gemeenschappelijk onderhoud (Henk Rienties)
Schoonmaken
Schoonmaken van de toiletten (Carien van Gijn)
Surveilleren
In verband met de veiligheid wordt er onregelmatig ’s-avonds een ronde gelopen (Henk Rienties)
Taarten e.d.
Bakken van taarten e.d. voor speciale gelegenheden (Arja Ottink)
Taxatie
Taxeren van de tuinhuisjes bij verkoop (Tinus de Greeuw, Leonie van Bommel)
Tuincommissie
Schouwen van de tuinen 3 a 4 maal per jaar
Vogelwandeling
In principe wordt op de eerste zaterdag van de maand om 09.00 uur een ronde over het park gemaakt (Wouter Polet)
Website
Onderhoud en beheer (Anne ter Heege, Yvonne Goester)
Werkdagen
Organiseren van de werkzaamheden op de werkdagen en -avonden (Atja Heilema)
WhatsApp Alert
WhatsApp groep alleen voor tuinders in het kader van de veiligheid
whatsappalert@driehoektuin.nl