De vereniging Ecologisch Tuinenpark De Driehoek pacht het tuinenpark van de gemeente. In deze overeenkomst  staan de regels die de gemeente stelt aan huisjes e.d. Met ondertekening van het contract heeft u zich verbonden aan de regels en voorschriften die vermeld staan in het Huishoudelijk Reglement, de Statuten en het document Hoe en wat 2023.

Plannen voor de (ver)bouw van een huisje, schuurtje of kas moeten tevoren met een tekening en het formulier bouwaanvraag worden ingediend bij het bestuur. Op een halve tuin is een huisje niet toegestaan, maar wel een schuurtje voor het gereedschap. U kunt een kleur voor het huisje kiezen, maar deze moet wel worden goedgekeurd door het bestuur. Als u zich niet houdt aan deze regels zal het bestuur u vragen de noodzakelijke aanpassingen op eigen kosten te (laten) doen.

De contributie voor de vereniging wordt 1 keer per jaar samen met de huur in rekening gebracht. Voor een nieuwe tuinder wordt de contributie voor het jaar waarin u de tuin gaat huren bij aankoop/aanvang huur in rekening gebracht. Wij verzoeken u na ondertekening van het contract het verschuldigde bedrag direct over te maken.

Een nieuwe tuinder betaalt borg voor de tuin en voor de sleutel(s).

Het borgbedrag voor de tuin is €300 voor een hele tuin, €150 voor een halve tuin en €100 voor een kleine tuin. Als de tuin goed onderhouden is, wordt het borgbedrag bij de opzegging van de tuin teruggegeven. Dit geldt hetzelfde voor het inleveren van de sleutels. Het borgbedrag voor de sleutels is €25 per sleutel.

Wij vragen u vriendelijk uw auto op de parkeerplaats zo te parkeren dat de uitlaat niet naar de tuinen is gericht.