Ecologisch park De Driehoek

De Driehoek is een ecologisch park met circa 140 volkstuinen, waaronder een paar halve en kleine tuinen. Een tuin is ongeveer 250 m2 groot. Tuinders kunnen groente en fruit telen en/of een bloemen- en plantentuin inrichten. Het complex als geheel wordt natuurvriendelijk beheerd. De Driehoek is ook een stiltepark – een rustige plek voor natuur en ontspanning voor onze tuinders en voor mensen uit de omgeving. Dit betekent dat er geen kinderspeelplaats, dierenweide of andere dergelijke voorzieningen zijn. Met de sloten, oevers, fruitbomen en singels en heggen heeft het park een polderuitstraling, en die proberen we te behouden en versterken.

Het tuinenpark is een openbaar toegankelijk park. Bewoners uit de buurt, met name het nabijgelegen zorgcentrum, maken er vaak een wandelingetje. Verspreid over het park staat een aantal bankjes om even uit te rusten en te genieten. U hoort geen radio’s en het gebruik van machines is beperkt tot bepaalde tijden. Behalve een recreatieve rol wil het tuinenpark ook een sociale rol spelen in de buurt.  Wij organiseren activiteiten voor de bewoners van het zorgcentrum, er is een samenwerking met de school S.O. Fier en De Driehoek doet mee aan (landelijke) programma’s als de GroenMoetJeDoen!-dag en de Natuurwerkdag in november.

De Driehoek maakt deel uit van de Drie-parkenwandeling die in 2022 is gerealiseerd. De Drie-parkenwandeling (6 km) verbindt de drie tuinenparken in NoordOost (De Driehoek, Ons Buiten en De Pioniers) en voert langs groene locaties in de wijken Veemarkt, Voordorp en Tuindorp Oost. U vindt hier de routebeschrijving.

Onderscheidingen

De Raad van Europa heeft in oktober 2016 een certificaat aan De Driehoek gegeven voor de inspanningen  vluchtelingen en asielzoekers te integreren in het vrijwilligerswerk op het tuinenpark.

De AVVN heeft vanwege deze en andere sociale activiteiten De Driehoek voorgedragen voor een ‘Diploma for social activities’ van het Office Internationale van de internationale vereniging volkstuinorganisaties. Het diploma is in 2016 in Wenen uitgereikt.