Werkdagen

Per jaar worden 5 werkdagen georganiseerd. Drie maal per jaar meedoen is verplicht voor tuinders. Er zijn klussen voor iedereen, licht of zwaar. Bij in gebreke blijven wordt een bedrag van 30 Euro voor de eerste gemiste werkdag, 70 voor de tweede en 120 Euro voor de derde in rekening gebracht.

De werkdagen zijn op zaterdagen van 09.00 – 12.30 uur. Koffie om 9 uur en soep na afloop.

Er wordt gewerkt aan het onderhoud en verfraaiing van het gemeenschappelijk deel van het park: sloten, houtwallen, paden, composthoop enz. met speciale aandacht voor de locaties van het Natuurlijk Tuinieren, w.o. de vlindertuin en het Koolmeespad.

  • zaterdag 22 juni
  • zaterdag 7 september
  • zaterdag 2 november

Werkavonden

Voor de tuinders die nooit op zaterdagmorgen kunnen, worden een paar werkavonden georganiseerd: aanvang 18.00 uur met soep.

De data voor 2024 zijn: maandag 15 april, dinsdag 14 mei, woensdag 5 juni en donderdag 4 juli.  Voor de werkavonden graag vooraf aanmelden via secretariaat@driehoektuin.nl

Schouwdagen

Drie a vier maal per jaar houdt de tuincommissie een schouw om te kijken hoe het staat met het onderhoud van de tuinen. De criteria en een voorbeeld voor het schouwen vindt u bij de documenten.

De tuincommissie werkt onafhankelijk van het bestuur en kan drie ‘brieven’ uitdelen. Wit betekent: er is een puntje van aandacht; geel wil zeggen dat er gewerkt moet worden aan de opgegeven punten; rood wil zeggen dat het onderhoud van de tuin onvoldoende is en dat actie absoluut noodzakelijk is.

De data van de schouwen in 2024 zijn:

De commissie heeft besloten om de schouw van 6 juli onaangekondigd te laten plaatsvinden tussen 15 juni en 15 juli.

  • zaterdag 6 juli
  • zaterdag 5 oktober