Werkdagen

Per jaar worden 5 werkdagen georganiseerd. Drie maal per jaar meedoen is verplicht voor tuinders. Er zijn klussen voor iedereen, licht of zwaar. Bij in gebreke blijven wordt een bedrag van 25 Euro per gemiste werkdag in rekening gebracht.

De werkdagen zijn op zaterdagen van 09.00 – 12.30 uur. Koffie vanaf 9 uur en soep na afloop.

Er wordt gewerkt aan het onderhoud en verfraaiing van het gemeenschappelijk deel van het park: sloten, houtwallen, paden, composthoop enz. met speciale aandacht voor de locaties van het Natuurlijk Tuinieren, w.o. de vlindertuin en het Koolmeespad.

De data in 2021 zijn:

    Er zijn geen activiteiten binnen deze categorie.

Werkavonden

Voor de tuinders die nooit op zaterdagmorgen kunnen, worden een paar werkavonden georganiseerd: aanvang 18.00 uur met soep.

De data voor 2021 zijn: maandag 17 mei, dinsdag 15 juni en donderdag 15 juli.  Voor de werkavonden graag vooraf aanmelden via secretariaat@driehoektuin.nl

Schouwdagen

Drie a vier maal per jaar houdt de tuincommissie een schouw om te kijken hoe het staat met het onderhoud van de tuinen. De criteria en een voorbeeld voor het schouwen vindt u bij de documenten.

De tuincommissie werkt onafhankelijk van het bestuur en kan drie ‘brieven’ uitdelen. Wit betekent: er is een puntje van aandacht; geel wil zeggen dat er gewerkt moet worden aan de opgegeven punten; rood wil zeggen dat het onderhoud van de tuin onvoldoende is en dat actie absoluut noodzakelijk is.

De data van de schouwen zijn:

    Er zijn geen activiteiten binnen deze categorie.