Loading...
Werkdagen en Schouwdagen 2019-02-06T12:13:55+00:00

Werkdagen

Per jaar worden 5 werkdagen georganiseerd. Drie maal per jaar meedoen is verplicht voor tuinders. Er zijn klussen voor iedereen, licht of zwaar. Bij in gebreke blijven wordt een bedrag van 25 Euro per gemiste werkdag in rekening gebracht.

De werkdagen zijn op zaterdagen van 9.15 – 12.30 uur. Koffie vanaf 9 uur en soep na afloop.

Er wordt gewerkt aan het onderhoud en verfraaiing van het gemeenschappelijk deel van het park: sloten, houtwallen, paden, composthoop enz. met speciale aandacht voor de locaties van het Natuurlijk Tuinieren, w.o. de vlindertuin en het Koolmeespad.

De data van de werkdagen in 2019 zijn:

  • zaterdag 2 november

Werkavonden

Voor de tuinders die nooit op zaterdagmorgen kunnen, worden een paar werkavonden georganiseerd: aanvang 18.00 uur met soep.

Data: dinsdag 16 april, donderdag 23 mei en maandag 24 juni.  Voor de werkavonden graag vooraf aanmelden via secretariaat@driehoektuin.nl

Schouwdagen

Drie a vier maal per jaar houdt de tuincommissie een schouw om te kijken hoe het staat met het onderhoud van de tuinen. De criteria en een voorbeeld voor het schouwen vindt u bij de documenten.

De tuincommissie werkt onafhankelijk van het bestuur en kan drie ‘brieven’ uitdelen. Wit betekent: er is een puntje van aandacht; geel wil zeggen dat er gewerkt moet worden aan de opgegeven punten; rood wil zeggen dat het onderhoud van de tuin onvoldoende is en dat actie absoluut noodzakelijk is.

De data van de schouwdagen in 2019 zijn:

  • vrijdag 20 september