Tijdens de coronapandemie was er een overweldigende belangstelling voor een tuin op De Driehoek waardoor de wachtlijst zeer lang werd en nieuwe aanmeldingen daarom vanaf medio 2020 niet meer werden aangenomen. De wachtlijst is nu geslonken en De Driehoek hanteert een wachtlijst van ongeveer 25 kandidaten en daarnaast een ‘reservelijst’ van mensen die in de tussentijd hun interesse hadden laten weten. Op deze lijst  staan op dit moment (juni 2024) 54 kandidaten. In totaal dus bijna 80 kandidaten, terwijl er gemiddeld per jaar slechts 4 tot 5 tuinen vrijkomen.

Telkens als het aantal kandidaten op de wachtlijst onder de 25 komt schuiven de bovenste kandidaten van de reservelijst door naar de wachtlijst. Zij ontvangen dan een inschrijvingsformulier waarop nadere gegevens worden gevraagd.

Mocht u zich ondanks deze lange wachttijd toch willen aanmelden dan kunt u dit doen door een email te sturen naar secretariaat@driehoektuin.nl .Geef daarbij aan of u eventueel belangstelling heeft voor kleine tuin (125m2 of kleiner); een hele tuin is 250 m2. Na plaatsing op de reservelijst ontvangt u bericht over uw plek op de lijst. Eens per jaar ontvangt u een update over het aantal vrijgekomen tuinen in het afgelopen jaar.